Zgodne z Kalendarzem Księżycowym zalecenia dla ogrodnika i zdrowego człowieka.

 

Najbliższy tydzień ma przynieść przełom w pogodzie z gwałtowną odwilżą. Już od poniedziałku temperatury w ciągu dnia, a nawet w nocy mają być dodatnie. Według prognozy długoterminowej, kolejny tydzień przyniesie niewielkie, krótkotrwałe ochłodzenie.

Gwałtowna odwilż to groźba miejscowych podtopień, szczególnie niżej położonych ogrodów. Warto oczyścić wloty studzienek kanalizacyjnych, a jeżeli teren nie jest skanalizowany, wytyczyć trasy odpływu wody rozgarniając śnieg tam gdzie ma być spływ.